ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಮಹಿಂದ್ರಾದ ಬೈಕ್ ಗಳು – Flop Mahindra Motorcycles in Kannada

ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಮಹಿಂದ್ರಾದ ಬೈಕ್ ಗಳು - Flop Mahindra Motorcycles in Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ, ಮೆನ್ ಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಆ ಬೈಕಾ, ಇಲ್ಲಾ ಈ ಬೈಕಾ ಅಂಥ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಂದ್ರಾ … Read more